Sanhangsi.si Muốn mang lại sự an toàn tuyệt đối cho bạn, nên 100% đơn hàng của Sanhangsi.vn chỉ áp dụng phương thức thanh toán là C.O.D – Nghĩa là giao hàng tận nhà và thanh toán khi nhận hàng.

Sanhangsi.vn Không áp dụng thanh toán online, chỉ 1 phương thức thanh toán duy nhất như trên. Các trường hợp cần mua làm quà tặng, các bạn nên nhận hàng C.O.D rồi trực tiếp tặng cho có ý nghĩa hơn nhé.

SANHANGSI’S TEAM,

Xin đánh giá giúp sanhangsi.vn page